Arve inviterer til klassefest via FaceBook

Sitat fra innbydelsen.
"40 år siden vi avsluttet grunnskolen, 10 år siden vi så hverandre på Alstor. På tide med ny fest :)"
Da vi er i begynnelsen av planleggingen så har vi ikke enda funnet ut hvor det blir. Det kommer helt an på hvor mange som melder seg på festen.  For de som ikke bruker facebook så er det annledning til å finne info på denne siden. Det er muligheter enten til å ta kontakt med en av klassekontaktene eller bruke kontakt skjema her på denne siden.
Vi var 139 elever som gikk siste året på Ullandhaug i 1979. Det må være et mål å få informert så mange som mulig av disse om 40-års festen den 27. april. Jeg er klar over at noen dessverre har gått bort og at noen dessverre ikke forbinder tiden på barne- og ungdomsskolen med noe positivt, og at de av den grunn ikke ønsker å delta. Videre kan det være andre årsaker til at folk ikke ønsker å være med. Men uansett må vi prøve å informere så mange som mulig.

Klasse kontakter

Det har blitt plukket ut 2 fra hver klasse til å være klassekontakter.
Så ta kontakt enten på facebook eller på en annen måte.
Hvis ikke så kan du bruke kontaktskjema så vil vedkommende få beskjed.

9a - lærer: Kjell Thorsen:
Klassekontakter:
Anne-Marit Kristiansen
Stig Skar

9b - lærer: Harald Storland
Klassekontakter:
Siri Eie
Odd Skogen

9c - lærer: Randi Finnesand
Klassekontakter:
Bente Eritzland
Tormod Roth

9d - lærer: Odd Magne Fjermestad
Klassekontakter:
Gina Ann Brøstenes
Øivind Moldest

9e - lærer: Harald Fjermestad
Klassekontakter:
Hilde Gunn Bøgild
Kjell Ramberg

9f - lærer: Kristin Gilje
Klassekontakter:
Anne Beth Lindanger Nordbø
Egil Engelsgjerd

9g – klasseforstander: Marie Dahls
Klassekontakter:
Merete Jensen